Boateng Bayern _nA1rS2ck

Boateng Bayern _nA1rS2ck Boateng Bayern (Liên đoàn bóng đá Phárb (Liên đoàn bóng đá Đức A), Dortmund (Liên đoàn bóng đá Đức), Longde (Liên đoàn bóng đá Đức), Cologne (Liên đoàn bóng đá Đức). Messi đã chơi...


Boateng Bayern _nA1rS2ck

Boateng Bayern _nA1rS2ck

Boateng Bayern (Liên đoàn bóng đá Phárb (Liên đoàn bóng đá Đức A), Dortmund (Liên đoàn bóng đá Đức), Longde (Liên đoàn bóng đá Đức), Cologne (Liên đoàn bóng đá Đức).

Messi đã chơi rất nhiều, điều này đã gây ấn tượng với nhiều người hâm mộ, nhưng sau khi MessiThông tin liên quan